Manja slova Veća slova RSSNauka i tehnika

15.11.2011.

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Bosne i Hercegovine u 2012. i 2013. godini

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 01. decembra 2008. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore i Zavod za međunarodnu saradnju objavljuju KONKURS za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Bosne i Hercegovine u 2012. i 2013. godini

26.10.2011.

Drugo zasijedanje Mješovite komisije za naulnu i tehnolšku saradnju izmedju Crne Gore i Slovenije

Drugo zasijedanje Mješovite komisije za naulnu i tehnolšku saradnju izmedju Crne Gore i Slovenije

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije, potpisanog 02. jula 2008. godine i Protokola sa prvog zasijedanja Mješovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Slovenije, potpisanog 11. marta 2010. godine u Ljubljani, u Podgorici je 25. oktobra održano drugo zasijedanje Mješovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju.

06.10.2011.

Program obuke rukovodećih kadrova i službenika Državne uprave Kurs italijanskog jezika, Rim 09.-21.oktobar 2011.g.

Program obuke rukovodećih kadrova i službenika Državne uprave Kurs italijanskog jezika, Rim 09.-21.oktobar 2011.g.

Zavod za međunarodnu saradnju, u okviru Programa obuke rukovodećih kadrova i službenika Državne uprave, već nekoliko godina, organizuje jezičku obuku za službenike ministarstava.

20.07.2011.

Saradnja sa Medjunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE-IAEA)- Posjeta g. Manuela Recia Santamarie, direktora TCEU1 i Country Officer-a za Crnu Goru, Podgorica, 05-07. 09. 2011

U periodu od 05-07. Septembra 2011. Godine, Podgoricu će posjetiti g. Manuel Recio Santamaria, direktor Odsjeka 1 za Evropu Medjunarodne agencije za atomsku energiju i Country Officer za Crnu Goru.

15.04.2011.

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije u 2012 i 2013. godini

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije, od 2. jula 2008. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore i Zavod za međunarodnu saradnju objavljuju Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije u 2012 i 2013. godini. Predmet konkursa je sufinansiranje (do 14 dana) međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Slovenije, koji će izvoditi zajedničke bilateralne istraživačke projekte u 2012 i 2013. godini. Za studente poslijediplomskih studija i mlade doktore nauka koji su prije najviše pet godina odbranili doktorat (mladi istraživači) obije države će sufinansirati njihove posjete. Slovenačka strana će za crnogorske mlade istraživače za dodatno odobrene duže posjete u Republici Sloveniji (od 14 dana do 3 mjeseca), pored boravka sufinansirati i putne troškove. Bilateralni projekti traju 2 godine (2012 i 2013.godine).

13.04.2011.

Italija – stipendije za školsku 2011/12

Obavještavamo vas da Vlade Italije, posredstvom Ambasade Italije u Podgorici, objavljuje konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2011/12 godinu.

03.03.2011.

Saradnja sa Centralno-evropskom inicijativom (CEI)-CERES program stipendiranja

CERES stipendije se odnose na post doktorske studije, koje Centralno-evropska inicijativa dodjeljuje, u saradnji sa Evropskom unijom (kroz 7. Okvirni program za istraživanje i tehnološki ravoj) kandidatima iz zemalja članica CEI, medju kojima je i Crna Gora. Opširnije…

07.02.2011.

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 10. juna 2009. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore i Zavod za međunarodnu naučnu, prosvjetno – kulturnu i tehničku saradnju objavljuju Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period od 01.07.2011. do 30.06.2013. godine

19.01.2011.

Saradnja sa Medjunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE-IAEA)-Ciklus tehničke pomoći 2012-2013. Godina-Važno obavještenje

U sklopu saradnje sa Medjunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča, paralelno sa realizacijom nacionalnih projekata u ciklusu tehnicke pomoci 2009-11. Godina, u toku je proces dizajniranja nacionalnih projekata za naredni ciklus tehničke pomoći 2012-2013. Godina.

01.12.2010.

Erasmus Mundus - stipenije Univerziteta u Bolonji

Obavještavamo vas da Univerzitet iz Bolonje, za školsku 2011-2013 g., dodjeljuje stranim studentima stipendije, koje finansira EU, a realizuju se kroz program Erasmus Mundus.