Manja slova Veća slova RSSZavod za međunarodnu saradnju
Telefon: 020-665-421
E-mail: zamtes@gov.me
Fax: 020- 665-419
Adresa: Njegoševa br.2, 81 000 Podgorica
Derviš – Beli Selhanović, direktor
Telefon: 020/665-421
E-mail: dervis.selhanovic@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-419
Adresa: Njegoševa br.2, 81 000 Podgorica
Saša Brajović, šef finansijske službe
Telefon: tel/fax: 020/665-421
E-mail: sasa.brajovic@zamtes.gov.me
Fax: tel/fax: 020/665-421
Adresa: Njegoševa br.2,81000 Podgorica
Ljiljana Mugoša, sam. savj. za NTS
Telefon: 020/665-418
E-mail: ljiljana.mugosa@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-419
Adresa: Njegoševa br.2, 81000 Podgorica
Smilja Kažić Vujačić, sam. savj. za multilateralnu saradnju
Telefon: 020/665-418
E-mail: smilja.kazic@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-421
Adresa: Njegoševa br.2, 81000 Podgorica
Snežana Vukotić, sam. savj. za NTS
Telefon: 020/665-418
E-mail: snezana.vukotic@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-419
Adresa: Njegoševa br.2, 81000 Podgorica
Tamara Tovjanin, sam. savj. za multilateralnu saradnju
Telefon: 020/665-420
E-mail: tamara.tovjanin@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-419
Adresa: Njegoševa br.2, 81000 Podgorica
Lidija Ercegović, sam.savj. za prosvjetnu saradnju
Telefon: 020/665-415
E-mail: lidija.ercegovic@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-419
Adresa: Njegoseva 2. 81000 Podgorica
Olivera Srzentić, sam.savj. za prosvjetnu saradnju
Telefon: 020/665-415
E-mail: olivera.srzentic@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-419
Adresa: Njegoseva 2. 81000 Podgorica

Slavica Perović, sam.savj. za. kulturnu saradnju
Telefon: 020/665-417
E-mail: slavica.perovic@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-419
Adresa: Njegoseva 2. 81000 Podgorica
Julka Ostojić,sam. savj. za NTS
Telefon: 020/665-415
E-mail: julka.ostojic@zamtes.gov.me
Fax: 020/665-419
Adresa: Njegoseva 2. 81000 Podgorica