Manja slova Veća slova RSS
>

ZAMTES

Datum objave: 17.03.2008 14:27 | Autor: Djelatnosti

Ispis Štampaj stranicuSamo znanje čini svakog čovjeka velikim i moćnim
(direktor Zavoda, mr Derviš Selhanović)


Autentični programski sadžaji i aktivnosti Zavoda:

Saradnja sa Medjunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE-IAEA)
Program obuke rukovodećih kadrova i službenika Državne uprave
Saradnja sa Ujedinjenim svjetskim koledžima
Vladin kamp talenata - ljetnja škola engleskog jezika
Recipročne stipendije
ICAMAS - Institut za visoke studije mediteranske poljoprivrede u Saragosi
Okvirni program EU za istraživanje
Specijalistički programi obuke u NR Kini
Realizacija samostalnih i kolektivnih izložbi, koncerata i književnih ostvarenja u inostranstvu
UNESCO
Program integrisanih aktivnosti ''Pelikan''
Odjeljenje za medjunarodnu naučno-tehničku saradnju vrši poslove Zavoda koji se odnose na:

pripremanje, realizaciju i uskladjivanje programa medjunarodne naučno-tehničke saradnje, s posebnim osvrtom na dugoročne naučno-istraživačke i razvojne projekte;
uspostavljanje neposredne saradnje domaćih i inostranih naučnih institucija i privrednih subjekata;
koordinaciju multilateralnih i bilateralnih programa u realizaciji naučno-istraživačkih i razvojnih programa u Republici;
organizovanje obuke kadrova iz Crne Gore u zemlji i inostranstvu na osnovu multilateralnih i bilateralnih programa;
organizovanje medjunarodnih konferencija, skupova, radionica u zemlji i inostranstvu;
saradnju sa ustanovama razvijenih zemalja u regionu i zemljama u razvoju;
prevodilačke poslove za potrebe Zavoda i organizovanje programa delegacijama i stranim ekspertskim misijama koje našim posredstvom borave u Crnoj Gori;
izradu polugodisnjih i godišnjih izvještaja i planova rada.

Odjeljenje za medjunarodnu prosvjetno-kulturnu saradnju vrši poslove Zavoda koji se odnose na:

pripremanje, realizaciju i uskladjivanje bilateralnih i multilateralnih programa medjunarodne prosvjetne i kulturne saradnje, a posebno razmjenu stipendija za školovanje, stručno i naučno usavršavanje kandidata iz Crne Gore u inostranstvu i stranih gradjana u našoj zemlji;
unapredjenje nastave jezika i književnosti (razmjena lektora, predavača, usavršavanje studenata i nastavnika);
učešće u programima i aktivnostima medjunarodnih nevladinih i vladinih organizacija u oblasti prosvjete i kulture;
razmjenu nastavnog osoblja različitih nivoa obrazovanja;
koordinaciju saradnje Crne Gore sa Ujedinjenim svjetskim koledžima;
razmjenu umjetničkih i kulturnih programa i učešće na medjunarodnim kulturnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičkih, muzičko-scenskih, dramskih i likovnih umjetnosti, filma, književnosti, prevodilaštva;
jačanje medjunarodne saradnje kulturnih ustanova, stručnih i umjetničkih organizacija i udruženja;
saradnju sa inostranim subjektima na poslovima zaštite kulturne i umjetničke baštine Crne Gore;
realizaciju programa kulturno-informativnih i drugih centara naše zemlje u inostranstvu i saradnju sa kulturno-informativnim centrima stranih država u Crnoj Gori.
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Zavod za medjunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju
Njegoševa 2
81 102 Podgorica
Republika Crna Gora

Tel/Fax: 00 382 81 665 419, 665 421
e-mail: zamtes@mn.yu , zamtes@cg.yu
www.vlada.cg.yu/zamtes