Manja slova Veća slova RSS
>

STIPENDIJE UJEDINJENIH SVJETSKIH KOLEDŽA ZA CRNU GORU

Datum objave: 27.01.2010 16:18 | Autor: UWC

Ispis Štampaj stranicu
Obavještavamo vas da su, za školske 2010/2011. i 2011/2012. godine, za završavanje III i IV razreda gimnazije/srednje škole, Ujedinjeni svjetski koledži dodijelili Crnoj Gore 4 stipendije.
Zavod za medjunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju obavještava da su Ujedinjeni svjetski koledži dodijelili Crnoj Gori 4 stipendije, za školske 2010-2012. godine, za završavanje III i IV razreda gimnazije/srednje škole. Radi se o sljedećim stipendijama:

- 1 puna stipendija za Adriatik Koledž u Italiji (Duino kod Trsta). Stipendija ne pokriva putne troškove i džeparac te će ovaj Zavod, za ove stavke, izdvojiti iznos od 500 eura godišnje;

- 1 puna stipendija za Red Kros Nordik u Norveškoj (Fleke). Stipendija ne pokriva putne troškove i džeparac te će ovaj Zavod, za ove stavke, izdvojiti iznos od 800 eura godišnje;

- 1 parcijalna stipendija za Li Po Chun College u Hong Kongu (Zavod će izdvojiti 40% ukupnog iznosa, a Koledž 60%). Stipendija ne pokriva troškove puta i džeparca te će ovaj Zavod, za ove stavke, izdvojiti iznos od 1 000 eura godišnje;

- 1 parcijalna stipendija za Ujedinjeni svjetski koledž u Mostaru (Zavod će izdvojiti 25% sredstava ukupnog iznosa za ovu stipendiju, dok će Koledž pokriti preostalih 75%). Stipendija ne pokriva troškove puta i džeparca te će Zavod za ove stavke izdvojiti iznos od 300 eura.
-
Molimo gimnazije/srednje škole da ispoštuju rok za dostavu kompletnih kandidatura, naznačen pri kraju teksta ovog dopisa.

Broj kandidata koji škole mogu predložiti:

Gimnazje/srednjoškolski centri sa više od 1000 učenika mogu predložiti 2, a ostale po jednog učenika, podvlačeći da su u obavezi da obavijeste sve učenike tako što će informaciju o ovim stipendijama staviti na oglasnu tablu i učiniti je dostupnom svim učenicima. U informaciji treba navesti i sve navedene kontakt detalje, kao i veb sajt ovog


Zavoda: www.zamtes.gov.me i veb sajt Ujedinjenih svjetskih koledža: www.uwc.org

Kriterijumi za izbor kandidata:

- Odličan uspjeh,
- Učenik generacije,
- Dobro znanje engleskog jezika (presudno),
- Iskazana zainteresovanost učenika za ovaj vid školovanja,
- Spremnost učenika i roditelja da prihvate bilo koju od ponudjenih stipendija
- Široka interesovanja učenika,
- Učešće u vannastavnim aktivnostima,
- Pobjede sa raznih takmičenja,
- Završeni razni kursevi (strani jezici, kompjuteri, sportske aktivnosti...),
- Spremnost učenika da učestvuje u raznim humanitarnim aktivnostima (rad sa osjetljivim grupacijama stanovništva, jedna sedmica godišnje).

Dosije kandidata:

Dosije kandidata treba da sadrži sljedeća dokumenta:
1. Zvanični dopis škole u kojem treba naglasiti da je učenik predložen odlukom nastavnog vijeća. Dopis, osim direktora, treba da potpišu i ostali članovi nastavnog vijeća/predmetni nastavnici predloženog učenika;
2. Popunjen set formulara (7 stranica u prilogu) UWC na engleskom jeziku, u 4 primjerka (1 original i 3 fotokopije). Molimo škole da pomognu učenicima (ili da se za pomoć obrate ovom Zavodu) u popunjavanju ovih formulara.
3. Esej na engleskom jeziku, do 300 riječi, o motivisanosti za ovaj vid školovanja;
4. Ovjerenu fotokopiju svjedočanstva o završenom prvom razredu i prvom polugodištu drugog razreda. Kopiju diplome Luča, ukoliko je učenik posjeduje;
5. Kopije diploma o pobjedama i nagradama sa raznih takmičenja, učešću u radu humanitarnih ili nevladinih organizacija;
6. Kopije diploma o završenim kursevima stranih jezika, informatike, eventualno završenoj muzičkoj školi;
7. Kopije drugih priznanja/sertifikata o ostalim aktivnostima.

Napomena: Samo formulari Ujedinjenih svjetskih koledža popunjavaju se na engleskom jeziku. Ostalu dokumentaciju, u ovoj fazi, nije potrebno prevoditi, Kompletnu traženu dokumentaciju treba dostaviti na gore navedenu adresu ovog Zavoda, najkasnije do ponedjeljka, 15. marta, 2010. godine.

Intervju:
Intervju sa predloženim kandidatima obaviće se u Podgorici, u prostorijama ovog Zavoda, u ponedjeljak, 29. marta 2010.godine, počev od 10:00 časova. Svaki od predloženih kandidata biće lično obaviješten o svom terminu za intervju i imaće 15 do 20 minuta za razgovor sa članovima Nacionalnog komiteta Crne Gore za saradnju sa Ujedinjenim svjetskim koledžima, uz prisustvo 1 predstavnika Ujedinjenih svjetskih koledža i 1-2 bivša dobitnika ovih stipendija iz Crne Gore. Shodno propisima, intervjuu može prisustvovati samo učenikov profesor engleskog jezika, o čemu odlučuje sam učenik. Intervju se obavlja na engleskom ili maternjem jeziku (o tome, takodje, odlučuje sam učenik) i ima za cilj provjeru opšteg obrazovanja i procjenu ličnosti učenika.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti gospodji Lidiji Ercegović (email: lidija.ercegovic@zamtes.gov.me, samostalnom savjetniku za prosvjetnu saradnju, na telefon (020) 665 415, ili ličnim dolaskom u ovaj Zavod, Njegoševa 2, Podgorica.