Manja slova Veća slova RSSProjekti

27.01.2010.

STIPENDIJE UJEDINJENIH SVJETSKIH KOLEDŽA ZA CRNU GORU


Obavještavamo vas da su, za školske 2010/2011. i 2011/2012. godine, za završavanje III i IV razreda gimnazije/srednje škole, Ujedinjeni svjetski koledži dodijelili Crnoj Gore 4 stipendije.

17.11.2009.

SAOPŠTENJA SA EVROPSKOG REGIONALNOG SASTANKA NACIONALNIH KOMITETA ZA SARADNJU SA UJEDINJENIM SVJETSKIM KOLEDŽIMAU periodu od 12- 15. novembra 2009. godine, u Briselu, održan je Evropski regionalni sastanak nacionalnih komiteta za saradnju sa Ujedinjenim svjetskim koledžima koji je okupio predstavnike nacionalnih komiteta iz 33 evropske zemlje, kao i direktore 13 postojećih koledža ove jedinstvene globalne obrazovne institucije u svijetu.

Na poziv Medjunarodne službe u Londonu koja koordinira rad 13 postojećih koledža i 130 nacionalnih komiteta, u ime Nacionalnog komiteta Crne Gore za saradnju sa ovom Organizacijom, učestvovali su gospodin Derviš Selhanović-predsjedavajući Komiteta i direktor Zavoda za medjunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju (ZAMTES) i gospodja Lidija Ercegović, sekretar Komiteta-samostalni savjetnik za medjunarodnu prosvjetnu saradnju u istom Zavodu.

12.11.2009.

UCEŠĆE PREDSTAVNIKA ZAMTES-a NA EVROPSKOM REGIONALNOM SASTANKU NACIONALNIH KOMITETA ZA SARADNJU SAUJEDINJENIM SVJETSKIM KOLEDŽIMA, BRISEL, 13-15. NOVEMBAR 2009.gNa poziv Međunarodne službe u Londonu, zadužene za koordinaciju rada Ujedinjenih svjetskih koledža i postojećih više od 130 nacionalnih komiteta u svijetu, predstavnici Zavoda za međunarodnu, naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju (ZAMTES) učestvovaće na radu Evropskog regionalnog sastanka nacionalnih komiteta za saradnju sa ovom jedinstvenom globalnom obrazovnom organizacijom.

17.03.2008.

ZAMTES


Zavod za medjunarodnu naučnu,prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju formiran je odlukom Izvršnog vijeća Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore, 1. 07. 1972. godine, kao upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica. Od svog osnivanja pa do danas Zavod uspješno koordinira saradnju institucija iz Republike Crne Gore sa mnogim medjunarodnim partnerima. Dugo godina je bio i jedina institucija na nivou Crne Gore koja se bavila poslovima medjunarodne saradnje, te kao takav poznat i priznat i od strane ino partnera

27.06.2003.

ORGANIZACIJA I DJELATNOST ZAMTES-a

ORGANIZACIJA I DJELATNOST ZAMTES-a

Republički zavod za medjunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju formiran je prije 30 godina Odlukom Izvršnog vijeća Skupštine SR Crne Gore, kao upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica. U ovih 30 godina mijenjao je status, od samostalnog do organa u sastavu Sekretarijata, odnosno Komiteta za odnose sa inostranstvom, a od 1991. godine ponovo mu je vraćena samostalnost...
Download